Language

Khoá Học Tiếng Nhật Dài Hạn

Khóa học tiếng nhật

Khóa học dài hạn

Khóa học Thời gian nhập học Thời gian học
Khóa học 2 năm Tháng 4 hàng năm 2 năm
Khóa học 1 năm 9 tháng Tháng 7 hàng năm 1 năm 9 tháng
Khóa học 1 năm 6 tháng Tháng 10 hàng năm 1 năm 6 tháng
Khóa học 1 năm 3 tháng Tháng 1 hàng năm 1 năm 3 tháng

Thời gian biểu

Mục tiêu cho mỗi cấp độ tiếng Nhật

進学コース

Chi phí

Học phí

Khóa học Phí nhập học Học phí Cơ sở vật chất Tài liệu học Phí bảo hiểm Phí hoạt động Tổng phụ Tổng cộng
2 năm Năm 1 50,000 630,000 45,000 25,000 10,000 10,000 770,000 1,490,000
Năm 2 630,000 45,000 25,000 10,000 10,000 720,000
1 năm 9 tháng Năm 1 50,000 630,000 45,000 25,000 10,000 10,000 770,000 1,312,500
Năm 2 472,500 33,750 18,750 7,500 10,000 542,500
1 năm 6 tháng Năm 1 50,000 630,000 45,000 25,000 10,000 10,000 770,000 1,130,000
Năm 2 315,000 22,500 12,500 5,000 5,000 360,000
1 năm 3 tháng Năm 1 50,000 630,000 45,000 25,000 10,000 10,000 770,000 952,500
Năm 2 157,500 11,250 6,250 2,500 5,000 182,500
1 năm Năm 1 100,000 630,000 45,000 25,000 10,000 10,000 820,000 820,000
Năm 2

※ Mọi chi phí phải được thanh toán ngay sau khi bạn nhận COE (tư cách lưu trú cho học sinh tại Nhật).

Hoàn trả học phí

Nếu bạn thôi học (chuyển trường) trong vòng một năm sau khi nhập học, học phí cho một học kỳ (ba tháng) sau khi thôi học sẽ được hoàn trả vào tài khoản của bạn.
Tuy nhiên, nếu bạn thôi học trong vòng chưa đầy sáu tháng, học phí cho sáu tháng sau khi thôi học sẽ được hoàn trả cho bạn. Người nhận sẽ thanh toán mọi khoản phí chuyển tiền.

ページ上部へ