Language

Khóa học tiếng Nhật Khóa học ngắn hạn

Điều kiện tuyển sinh

Khóa học ngắn hạn (3 tháng)

Điều kiện tuyển dụng

Thời gian nhập học

Theo quy định, thời gian nhập học sẽ vào kì tháng Tư và tháng Mười.
※Chúng tôi sẽ kiểm tra trình độ tuỳ theo năng lực của mỗi học sinh để xếp lớp học và cấp độ phù hợp.
Đối với những học sinh muốn nhập học vào kì tháng Bảy, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết hơn.

Thời gian khóa học

3 tháng (※Nó có thể được cập nhật 3 tháng một lần)

Học phí

Khóa học Phí đăng ký Học phí Tài liệu học Tổng
3 tháng Lần đầu tiên 10,000 150,000 5,000 165,000
Mở rộng 150,000 5,000 155,000

Về việc hoàn trả tiền học phí

Đối với khoá học ngắn hạn, học sinh không thể rút khỏi trường học và sẽ tiền học phí sẽ không được trả lại vì bất cứ lý do gì.

Những điểm cần chú ý

Thời gian biểu

短期コース

ページ上部へ